Jieli hướng dẫn đường sắt loại hai tầng nâng hàng hóa thang máy kho thủy lực nâng nền tảng nhà xưởng cố định nâng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Jieli hướng dẫn đường sắt loại hai tầng nâng hàng hóa thang máy kho thủy lực nâng nền tảng nhà xưởng cố định nâng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jieli hướng dẫn đường sắt loại hai tầng nâng hàng hóa thang máy kho thủy lực nâng nền tảng nhà xưởng cố định nâng

yêu cầu trích Jieli hướng dẫn đường sắt loại hai tầng nâng hàng hóa thang máy kho thủy lực nâng nền tảng nhà xưởng cố định nâng