Zhide Jieli dẫn đường sắt thủy lực nâng thang máy hàng hóa nhà máy điện nâng nền tảng nhà máy nâng đơn giản

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15562522088
Email:sdjieli618@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jieli Lifting Machinery Co., Ltd.

Zhide Jieli dẫn đường sắt thủy lực nâng thang máy hàng hóa nhà máy điện nâng nền tảng nhà máy nâng đơn giản chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Zhide Jieli dẫn đường sắt thủy lực nâng thang máy hàng hóa nhà máy điện nâng nền tảng nhà máy nâng đơn giản

yêu cầu trích Zhide Jieli dẫn đường sắt thủy lực nâng thang máy hàng hóa nhà máy điện nâng nền tảng nhà máy nâng đơn giản