Sơn đôi trục phân tán máy mài tốc độ thấp khuấy phân tán tốc độ cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15165159813
Email:15165159813@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Sơn đôi trục phân tán máy mài tốc độ thấp khuấy phân tán tốc độ cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn đôi trục phân tán máy mài tốc độ thấp khuấy phân tán tốc độ cao

yêu cầu trích Sơn đôi trục phân tán máy mài tốc độ thấp khuấy phân tán tốc độ cao