Jiejia chuyên sản xuất các bộ lọc không khí hiệu quả cao tùy chỉnh với phân vùng cho bệnh viện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18005345881
Email:3252578163@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị lọc Đức Châu Jiejia

Jiejia chuyên sản xuất các bộ lọc không khí hiệu quả cao tùy chỉnh với phân vùng cho bệnh viện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jiejia chuyên sản xuất các bộ lọc không khí hiệu quả cao tùy chỉnh với phân vùng cho bệnh viện

yêu cầu trích Jiejia chuyên sản xuất các bộ lọc không khí hiệu quả cao tùy chỉnh với phân vùng cho bệnh viện