Độ bền kéo mạnh của lưới tản nhiệt tổng hợp sợi thủy tinh phục hồi và bảo trì đường

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa Feicheng Lianyi

Tên công ty: Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa Feicheng Lianyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:18905487777
Email:sales@liantuogeogrid.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa Feicheng Lianyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa Feicheng Lianyi

Độ bền kéo mạnh của lưới tản nhiệt tổng hợp sợi thủy tinh phục hồi và bảo trì đường chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Độ bền kéo mạnh của lưới tản nhiệt tổng hợp sợi thủy tinh phục hồi và bảo trì đường

yêu cầu trích Độ bền kéo mạnh của lưới tản nhiệt tổng hợp sợi thủy tinh phục hồi và bảo trì đường