Tấm và khung lọc báo chí cát rửa bùn thiết bị khử nước Yihai tùy chỉnh lọc thiết bị bảo vệ môi trường

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Xia
Số liên lạc:19853633746
Email:692418324@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Tấm và khung lọc báo chí cát rửa bùn thiết bị khử nước Yihai tùy chỉnh lọc thiết bị bảo vệ môi trường chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tấm và khung lọc báo chí cát rửa bùn thiết bị khử nước Yihai tùy chỉnh lọc thiết bị bảo vệ môi trường

yêu cầu trích Tấm và khung lọc báo chí cát rửa bùn thiết bị khử nước Yihai tùy chỉnh lọc thiết bị bảo vệ môi trường