Phúc Điền 3 vuông phân hút xe tải Guoliulan thương hiệu xe tải hút phân đô thị và nông thôn nước thải xe tải vệ sinh cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Văn
Số liên lạc:18754005719
Email:849378381@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Phúc Điền 3 vuông phân hút xe tải Guoliulan thương hiệu xe tải hút phân đô thị và nông thôn nước thải xe tải vệ sinh cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phúc Điền 3 vuông phân hút xe tải Guoliulan thương hiệu xe tải hút phân đô thị và nông thôn nước thải xe tải vệ sinh cung cấp

yêu cầu trích Phúc Điền 3 vuông phân hút xe tải Guoliulan thương hiệu xe tải hút phân đô thị và nông thôn nước thải xe tải vệ sinh cung cấp