Yihai tùy chỉnh lưu hành thiết bị nuôi trồng thủy sản thủy sản thủy sản vi lọc cá ao cá phân tách lọc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Xia
Số liên lạc:19853633746
Email:692418324@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Yihai Environmental Technology Co., Ltd

Yihai tùy chỉnh lưu hành thiết bị nuôi trồng thủy sản thủy sản thủy sản vi lọc cá ao cá phân tách lọc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Yihai tùy chỉnh lưu hành thiết bị nuôi trồng thủy sản thủy sản thủy sản vi lọc cá ao cá phân tách lọc

yêu cầu trích Yihai tùy chỉnh lưu hành thiết bị nuôi trồng thủy sản thủy sản thủy sản vi lọc cá ao cá phân tách lọc