Tianyunwei 3 khối 5 khối móc ngoài trời cánh tay thùng rác thùng rác bằng thép không gỉ thùng rác

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Văn
Số liên lạc:18754005719
Email:849378381@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tianyunwei 3 khối 5 khối móc ngoài trời cánh tay thùng rác thùng rác bằng thép không gỉ thùng rác chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tianyunwei 3 khối 5 khối móc ngoài trời cánh tay thùng rác thùng rác bằng thép không gỉ thùng rác

yêu cầu trích Tianyunwei 3 khối 5 khối móc ngoài trời cánh tay thùng rác thùng rác bằng thép không gỉ thùng rác