Cinda cung cấp chăn nuôi chăn nuôi phân lợn mất nước ướt và khô tách tách vít đùn thiết kế

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Minh Hui
Số liên lạc:13105474629
Email:1785153323@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết Bị Máy Nông Nghiệp Qufu Xinda

Cinda cung cấp chăn nuôi chăn nuôi phân lợn mất nước ướt và khô tách tách vít đùn thiết kế chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cinda cung cấp chăn nuôi chăn nuôi phân lợn mất nước ướt và khô tách tách vít đùn thiết kế

yêu cầu trích Cinda cung cấp chăn nuôi chăn nuôi phân lợn mất nước ướt và khô tách tách vít đùn thiết kế