Natri hexametaphosphate xử lý nước cấp công nghiệp chất kết tụ 68% hàm lượng

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Số 88, làng Qiaojia, thị trấn Qudi, huyện Tế Dương, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Lanhai

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Được sử dụng làm mềm nước cho nồi hơi nước và nước công nghiệp (bao gồm nước sản xuất thuốc nhuộm, nước sản xuất titan dioxide, nước in và nhuộm, rửa phim màu nước sao chép, nước hóa học, nước sản xuất thuốc thử, vv), chất xử lý nước cho nước làm mát tuần hoàn công nghiệp; còn được sử dụng như chất ức chế ăn mòn, đại lý nổi, chất phân tán, chất gắn kết nhiệt độ cao, phụ trợ nhuộm, xử lý bề mặt kim loại, chất ức chế gỉ, chất tẩy rửa phụ trợ, máy gia tốc làm cứng xi măng. Giấy tráng được sản xuất như một bộ khuếch tán bùn để cải thiện tính thấm. Nó cũng được sử dụng trong rửa dụng cụ và sợi hóa học để loại bỏ ion sắt khỏi bột giấy. Được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí để ngăn ngừa rỉ sét của ống khoan và để kiểm soát độ nhớt của bùn trong quá trình khoan dầu. Chủ yếu được sử dụng làm chất làm mềm nước cho nồi hơi, làm mềm nước để in, nhuộm và nhuộm tắm, và chất khuếch tán giấy. Nó cũng được sử dụng trong các chất ức chế ăn mòn, chất nổi, chất phân tán và chất kết dính nhiệt độ cao. Một số khác được sử dụng trong rửa dụng cụ và sợi hóa học để loại bỏ sắt khỏi bột giấy. Nó cũng được sử dụng để phân tích đất.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Kiều Trang Thành
Số liên lạc:15508611206
Email:1277575470@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Lanhai
Địa chỉ công ty:Số 88, làng Qiaojia, thị trấn Qudi, huyện Tế Dương, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Natri hexametaphosphate xử lý nước cấp công nghiệp chất kết tụ 68% hàm lượng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Natri hexametaphosphate xử lý nước cấp công nghiệp chất kết tụ 68% hàm lượng

yêu cầu trích Natri hexametaphosphate xử lý nước cấp công nghiệp chất kết tụ 68% hàm lượng