Máy xúc nhỏ mở núi cằn cỗi đường hầm hang động xây dựng máy xúc động diesel điện đầy mã lực

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế công nghệ cao Jining, Jining, Sơn Đông, Trung Quốc

Tên công ty: Jining Hechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18863701363
Email:18863701363@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Hechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế công nghệ cao Jining, Jining, Sơn Đông, Trung Quốc

Máy xúc nhỏ mở núi cằn cỗi đường hầm hang động xây dựng máy xúc động diesel điện đầy mã lực chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy xúc nhỏ mở núi cằn cỗi đường hầm hang động xây dựng máy xúc động diesel điện đầy mã lực

yêu cầu trích Máy xúc nhỏ mở núi cằn cỗi đường hầm hang động xây dựng máy xúc động diesel điện đầy mã lực