Shengyue đo áp lực ống sợi gia cố Nylon Hose dầu chống axit và kiềm không dẫn điện 3 lớp XPA-6

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Tên công ty: Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cô Shin
Số liên lạc:15612754612
Email:dzshengyue@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH kim loại và nhựa Đức Châu Shengyue

Shengyue đo áp lực ống sợi gia cố Nylon Hose dầu chống axit và kiềm không dẫn điện 3 lớp XPA-6 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Shengyue đo áp lực ống sợi gia cố Nylon Hose dầu chống axit và kiềm không dẫn điện 3 lớp XPA-6

yêu cầu trích Shengyue đo áp lực ống sợi gia cố Nylon Hose dầu chống axit và kiềm không dẫn điện 3 lớp XPA-6