Tự động đi bộ máy đúc sẵn dầm đục rỗng tấm tóc búa nhỏ tấm kéo máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Tên công ty: Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Hiển thị vật lý

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Wun-jin
Số liên lạc:18905377132
Email:2082367189@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Jining Shuyang Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Tự động đi bộ máy đúc sẵn dầm đục rỗng tấm tóc búa nhỏ tấm kéo máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tự động đi bộ máy đúc sẵn dầm đục rỗng tấm tóc búa nhỏ tấm kéo máy

yêu cầu trích Tự động đi bộ máy đúc sẵn dầm đục rỗng tấm tóc búa nhỏ tấm kéo máy