Máy cán sợi chỉ CNC nhỏ thép xương sườn máy tự động quay dây máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Tên công ty: Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Châu
Số liên lạc:15318186469
Email:1541387059@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.
Địa chỉ công ty:Jining Chuangyuan Máy móc Xây dựng Co, Ltd.

Máy cán sợi chỉ CNC nhỏ thép xương sườn máy tự động quay dây máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy cán sợi chỉ CNC nhỏ thép xương sườn máy tự động quay dây máy

yêu cầu trích Máy cán sợi chỉ CNC nhỏ thép xương sườn máy tự động quay dây máy