1.6m điện từ hút ly lớn hút cao tần số lớn hút nam châm điện cực mạnh từ hút cốc rồng cần cẩu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

1.6m điện từ hút ly lớn hút cao tần số lớn hút nam châm điện cực mạnh từ hút cốc rồng cần cẩu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1.6m điện từ hút ly lớn hút cao tần số lớn hút nam châm điện cực mạnh từ hút cốc rồng cần cẩu

yêu cầu trích 1.6m điện từ hút ly lớn hút cao tần số lớn hút nam châm điện cực mạnh từ hút cốc rồng cần cẩu