10.5-31m QD đôi dầm cầu trục công nghiệp điện điều khiển từ xa hoạt động đôi dầm cần cẩu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

10.5-31m QD đôi dầm cầu trục công nghiệp điện điều khiển từ xa hoạt động đôi dầm cần cẩu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 10.5-31m QD đôi dầm cầu trục công nghiệp điện điều khiển từ xa hoạt động đôi dầm cần cẩu

yêu cầu trích 10.5-31m QD đôi dầm cầu trục công nghiệp điện điều khiển từ xa hoạt động đôi dầm cần cẩu