Nhà máy máy móc Long Qi bán 5 tấn đơn dầm cần cẩu nhà máy công nghiệp đặc biệt nén và chịu mài mòn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Nhà máy máy móc Long Qi bán 5 tấn đơn dầm cần cẩu nhà máy công nghiệp đặc biệt nén và chịu mài mòn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà máy máy móc Long Qi bán 5 tấn đơn dầm cần cẩu nhà máy công nghiệp đặc biệt nén và chịu mài mòn

yêu cầu trích Nhà máy máy móc Long Qi bán 5 tấn đơn dầm cần cẩu nhà máy công nghiệp đặc biệt nén và chịu mài mòn