2 tấn phế liệu hút cốc điện từ 1.8 mét đường kính nâng nam châm điện công nghiệp phế liệu kim loại hấp phụ hút mạnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

2 tấn phế liệu hút cốc điện từ 1.8 mét đường kính nâng nam châm điện công nghiệp phế liệu kim loại hấp phụ hút mạnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 2 tấn phế liệu hút cốc điện từ 1.8 mét đường kính nâng nam châm điện công nghiệp phế liệu kim loại hấp phụ hút mạnh

yêu cầu trích 2 tấn phế liệu hút cốc điện từ 1.8 mét đường kính nâng nam châm điện công nghiệp phế liệu kim loại hấp phụ hút mạnh