1.2m nâng nâng công nghiệp vòng tròn điện từ hút cốc cho nhà máy phế liệu thép phế liệu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

1.2m nâng nâng công nghiệp vòng tròn điện từ hút cốc cho nhà máy phế liệu thép phế liệu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1.2m nâng nâng công nghiệp vòng tròn điện từ hút cốc cho nhà máy phế liệu thép phế liệu

yêu cầu trích 1.2m nâng nâng công nghiệp vòng tròn điện từ hút cốc cho nhà máy phế liệu thép phế liệu