Dầm đôi dầm cần trục 120 tấn di động dầm máy nâng bến cảng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Dầm đôi dầm cần trục 120 tấn di động dầm máy nâng bến cảng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dầm đôi dầm cần trục 120 tấn di động dầm máy nâng bến cảng

yêu cầu trích Dầm đôi dầm cần trục 120 tấn di động dầm máy nâng bến cảng