Mương mù nhựa mềm thấm nước mương mù Luther vật liệu mới

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Phía đông đường Quxi và phía nam của Yiyimen Street, Khu công nghệ cao, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu mới Sơn Đông Luther

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wei
Số liên lạc:18354893398
Email:aide_dai_jia@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Sơn Đông Luther
Địa chỉ công ty:Phía đông đường Quxi và phía nam của Yiyimen Street, Khu công nghệ cao, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông

Mương mù nhựa mềm thấm nước mương mù Luther vật liệu mới chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Mương mù nhựa mềm thấm nước mương mù Luther vật liệu mới

yêu cầu trích Mương mù nhựa mềm thấm nước mương mù Luther vật liệu mới