Sơn Đông Beihua số 1 cây kim ngân hoa hình cây kim ngân hoa 1 cm hiện đang được đào

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Tên công ty: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Sơn Đông Beihua số 1 cây kim ngân hoa hình cây kim ngân hoa 1 cm hiện đang được đào

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Tiễn
Số liên lạc:13791516498
Email:13791516498@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Sơn Đông Beihua số 1 cây kim ngân hoa hình cây kim ngân hoa 1 cm hiện đang được đào chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông Beihua số 1 cây kim ngân hoa hình cây kim ngân hoa 1 cm hiện đang được đào

yêu cầu trích Sơn Đông Beihua số 1 cây kim ngân hoa hình cây kim ngân hoa 1 cm hiện đang được đào