Ling Xiao hoa cây con leo dây leo Ling Xiao hoa cây con là một chút bóng râm chịu đựng cây con túi Jianhui

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Tên công ty: Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Tiễn
Số liên lạc:13791516498
Email:13791516498@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Pingyi County Jianhui Honeysuckle Co., Ltd.

Ling Xiao hoa cây con leo dây leo Ling Xiao hoa cây con là một chút bóng râm chịu đựng cây con túi Jianhui chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ling Xiao hoa cây con leo dây leo Ling Xiao hoa cây con là một chút bóng râm chịu đựng cây con túi Jianhui

yêu cầu trích Ling Xiao hoa cây con leo dây leo Ling Xiao hoa cây con là một chút bóng râm chịu đựng cây con túi Jianhui