Tại chỗ tóc thẳng ống nhựa đơn trạm cuộn dây máy cuộn dây thiết bị cuộn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Gao
Số liên lạc:13854263499
Email:1347296780@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Jinsu Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Tại chỗ tóc thẳng ống nhựa đơn trạm cuộn dây máy cuộn dây thiết bị cuộn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tại chỗ tóc thẳng ống nhựa đơn trạm cuộn dây máy cuộn dây thiết bị cuộn

yêu cầu trích Tại chỗ tóc thẳng ống nhựa đơn trạm cuộn dây máy cuộn dây thiết bị cuộn