Máy sấy ba chiều cũ hoàn toàn tự động thiết bị hóa chất quy mô lớn hoạt động liên tục

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13563787602
Email:651710580@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Máy sấy ba chiều cũ hoàn toàn tự động thiết bị hóa chất quy mô lớn hoạt động liên tục chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy sấy ba chiều cũ hoàn toàn tự động thiết bị hóa chất quy mô lớn hoạt động liên tục

yêu cầu trích Máy sấy ba chiều cũ hoàn toàn tự động thiết bị hóa chất quy mô lớn hoạt động liên tục