Điện sưởi ấm phân bón hữu cơ sử dụng trống máy sấy thép không gỉ bùn thiết bị sấy khô Zhifei

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13563787602
Email:651710580@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Điện sưởi ấm phân bón hữu cơ sử dụng trống máy sấy thép không gỉ bùn thiết bị sấy khô Zhifei chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Điện sưởi ấm phân bón hữu cơ sử dụng trống máy sấy thép không gỉ bùn thiết bị sấy khô Zhifei

yêu cầu trích Điện sưởi ấm phân bón hữu cơ sử dụng trống máy sấy thép không gỉ bùn thiết bị sấy khô Zhifei