Thép không gỉ thịt precooler lớn gà và vịt xoắn ốc precooler gia cầm giết mổ chế biến precooler

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Thép không gỉ thịt precooler lớn gà và vịt xoắn ốc precooler gia cầm giết mổ chế biến precooler chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thép không gỉ thịt precooler lớn gà và vịt xoắn ốc precooler gia cầm giết mổ chế biến precooler

yêu cầu trích Thép không gỉ thịt precooler lớn gà và vịt xoắn ốc precooler gia cầm giết mổ chế biến precooler