Dây chuyền cắt lông gà tự động vịt giết chết dây chuyền lắp ráp gà và vịt giết mổ dây chuyền lắp ráp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Dây chuyền cắt lông gà tự động vịt giết chết dây chuyền lắp ráp gà và vịt giết mổ dây chuyền lắp ráp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây chuyền cắt lông gà tự động vịt giết chết dây chuyền lắp ráp gà và vịt giết mổ dây chuyền lắp ráp

yêu cầu trích Dây chuyền cắt lông gà tự động vịt giết chết dây chuyền lắp ráp gà và vịt giết mổ dây chuyền lắp ráp