Duck ngỗng tóc máy sản xuất gia cầm loại bỏ lông máy Bắc Kinh vịt ngỗng bảy con lăn tóc máy móc Triều Dương

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Duck ngỗng tóc máy sản xuất gia cầm loại bỏ lông máy Bắc Kinh vịt ngỗng bảy con lăn tóc máy móc Triều Dương chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Duck ngỗng tóc máy sản xuất gia cầm loại bỏ lông máy Bắc Kinh vịt ngỗng bảy con lăn tóc máy móc Triều Dương

yêu cầu trích Duck ngỗng tóc máy sản xuất gia cầm loại bỏ lông máy Bắc Kinh vịt ngỗng bảy con lăn tóc máy móc Triều Dương