Gia cầm ngang máy loại bỏ lông gà thịt gà máy tẩy lông vịt tự động loại bỏ lông dây chuyền lắp ráp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Gia cầm ngang máy loại bỏ lông gà thịt gà máy tẩy lông vịt tự động loại bỏ lông dây chuyền lắp ráp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Gia cầm ngang máy loại bỏ lông gà thịt gà máy tẩy lông vịt tự động loại bỏ lông dây chuyền lắp ráp

yêu cầu trích Gia cầm ngang máy loại bỏ lông gà thịt gà máy tẩy lông vịt tự động loại bỏ lông dây chuyền lắp ráp