Huatang đai quặng sắt từ trên hút từ thiết bị tách từ cao gradient vĩnh viễn nam châm sắt loại bỏ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Tên công ty: Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Công Tử Kiệt
Số liên lạc:13563628677
Email:510675298@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Huatang đai quặng sắt từ trên hút từ thiết bị tách từ cao gradient vĩnh viễn nam châm sắt loại bỏ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Huatang đai quặng sắt từ trên hút từ thiết bị tách từ cao gradient vĩnh viễn nam châm sắt loại bỏ

yêu cầu trích Huatang đai quặng sắt từ trên hút từ thiết bị tách từ cao gradient vĩnh viễn nam châm sắt loại bỏ