Máy dò kim loại - Hoa Đang-Tất cả kim loại phát hiện cơ thể nước ngoài, chống nhiễu mạnh sắt và máy dò nhôm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Tên công ty: Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Công Tử Kiệt
Số liên lạc:13563628677
Email:510675298@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Weifang Huatang thiết bị cơ điện Co., Ltd.

Máy dò kim loại - Hoa Đang-Tất cả kim loại phát hiện cơ thể nước ngoài, chống nhiễu mạnh sắt và máy dò nhôm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy dò kim loại - Hoa Đang-Tất cả kim loại phát hiện cơ thể nước ngoài, chống nhiễu mạnh sắt và máy dò nhôm

yêu cầu trích Máy dò kim loại - Hoa Đang-Tất cả kim loại phát hiện cơ thể nước ngoài, chống nhiễu mạnh sắt và máy dò nhôm