Hengda sản xuất nhựa đường màu SBS Modified Asphalt-màu Asphalt Nhà sản xuất

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đức Châu, Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://29880.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Feng
Số liên lạc:18753405888
Email:1722620817@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Đức Châu, Sơn Đông

Hengda sản xuất nhựa đường màu SBS Modified Asphalt-màu Asphalt Nhà sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hengda sản xuất nhựa đường màu SBS Modified Asphalt-màu Asphalt Nhà sản xuất

yêu cầu trích Hengda sản xuất nhựa đường màu SBS Modified Asphalt-màu Asphalt Nhà sản xuất