Ống cao áp bơm ly tâm nhiều tầng bằng thép không gỉ bơm bơm nước sạch vận chuyển

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jin Runyuan Pump Industry Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Jin Runyuan Pump Industry Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Lin
Số liên lạc:13255475088
Email:980609546@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jin Runyuan Pump Industry Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jin Runyuan Pump Industry Co., Ltd

Ống cao áp bơm ly tâm nhiều tầng bằng thép không gỉ bơm bơm nước sạch vận chuyển chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ống cao áp bơm ly tâm nhiều tầng bằng thép không gỉ bơm bơm nước sạch vận chuyển

yêu cầu trích Ống cao áp bơm ly tâm nhiều tầng bằng thép không gỉ bơm bơm nước sạch vận chuyển