Sơn Đông PU gốm blanking cỡ ống 25-500MM

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Chaihudian, Ningjin County, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Ningjin Derun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://23648.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yan
Số liên lạc:18963006788
Email:y18963006788@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Ningjin Derun
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Chaihudian, Ningjin County, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Sơn Đông PU gốm blanking cỡ ống 25-500MM chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông PU gốm blanking cỡ ống 25-500MM

yêu cầu trích Sơn Đông PU gốm blanking cỡ ống 25-500MM