Cung cấp thuốc gelatin chuẩn bị tá dược viên nang mềm viên nang cứng gelatin

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Binzhou, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hengyuan Kang Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Takeshi
Số liên lạc:15966378379
Email:15966378379@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hengyuan Kang Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Binzhou, Sơn Đông

Cung cấp thuốc gelatin chuẩn bị tá dược viên nang mềm viên nang cứng gelatin chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp thuốc gelatin chuẩn bị tá dược viên nang mềm viên nang cứng gelatin

yêu cầu trích Cung cấp thuốc gelatin chuẩn bị tá dược viên nang mềm viên nang cứng gelatin