180*37 sân sắt theo dõi chuỗi 230*72 sân thép theo dõi lộng lẫy XCMG núi sông đào phụ kiện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Rimhao Dexin

Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Rimhao Dexin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18263362086
Email:wang716@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Rimhao Dexin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Rimhao Dexin

180*37 sân sắt theo dõi chuỗi 230*72 sân thép theo dõi lộng lẫy XCMG núi sông đào phụ kiện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 180*37 sân sắt theo dõi chuỗi 230*72 sân thép theo dõi lộng lẫy XCMG núi sông đào phụ kiện

yêu cầu trích 180*37 sân sắt theo dõi chuỗi 230*72 sân thép theo dõi lộng lẫy XCMG núi sông đào phụ kiện