Luning máy móc xích tấm băng tải nặng thiết bị vận chuyển vật liệu thực phẩm làm mát dây chuyền tấm băng tải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Sóc
Số liên lạc:13853411358
Email:732358124@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Luning máy móc xích tấm băng tải nặng thiết bị vận chuyển vật liệu thực phẩm làm mát dây chuyền tấm băng tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Luning máy móc xích tấm băng tải nặng thiết bị vận chuyển vật liệu thực phẩm làm mát dây chuyền tấm băng tải

yêu cầu trích Luning máy móc xích tấm băng tải nặng thiết bị vận chuyển vật liệu thực phẩm làm mát dây chuyền tấm băng tải