Cung cấp trực tiếp từ nguồn gốc 17 máy xúc cộng đồng xanh cây trồng máy xúc nhỏ san lấp mặt bằng đất sâu lật

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13385375033
Email:xx741209@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Cung cấp trực tiếp từ nguồn gốc 17 máy xúc cộng đồng xanh cây trồng máy xúc nhỏ san lấp mặt bằng đất sâu lật chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp trực tiếp từ nguồn gốc 17 máy xúc cộng đồng xanh cây trồng máy xúc nhỏ san lấp mặt bằng đất sâu lật

yêu cầu trích Cung cấp trực tiếp từ nguồn gốc 17 máy xúc cộng đồng xanh cây trồng máy xúc nhỏ san lấp mặt bằng đất sâu lật