Nới lỏng cào đa chức năng nông nghiệp đa răng cào đơn giản để sử dụng máy móc nặng Đức

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13385375033
Email:xx741209@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Nới lỏng cào đa chức năng nông nghiệp đa răng cào đơn giản để sử dụng máy móc nặng Đức chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nới lỏng cào đa chức năng nông nghiệp đa răng cào đơn giản để sử dụng máy móc nặng Đức

yêu cầu trích Nới lỏng cào đa chức năng nông nghiệp đa răng cào đơn giản để sử dụng máy móc nặng Đức