Crawler sy10-5 máy xúc vườn nông nghiệp nhỏ vi đào hỗ trợ tùy chỉnh máy móc nặng Đức

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13385375033
Email:xx741209@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Crawler sy10-5 máy xúc vườn nông nghiệp nhỏ vi đào hỗ trợ tùy chỉnh máy móc nặng Đức chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Crawler sy10-5 máy xúc vườn nông nghiệp nhỏ vi đào hỗ trợ tùy chỉnh máy móc nặng Đức

yêu cầu trích Crawler sy10-5 máy xúc vườn nông nghiệp nhỏ vi đào hỗ trợ tùy chỉnh máy móc nặng Đức