Lắp đặt thiết bị giết mổ bồ câu thuận tiện dây chuyền sản xuất và cung cấp thịt gia cầm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Hào
Số liên lạc:17753646177
Email:767291356@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Lắp đặt thiết bị giết mổ bồ câu thuận tiện dây chuyền sản xuất và cung cấp thịt gia cầm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lắp đặt thiết bị giết mổ bồ câu thuận tiện dây chuyền sản xuất và cung cấp thịt gia cầm

yêu cầu trích Lắp đặt thiết bị giết mổ bồ câu thuận tiện dây chuyền sản xuất và cung cấp thịt gia cầm