Nguồn gốc gà vịt ngỗng tóc máy lớn thép không gỉ 34 cuộn ngang gia cầm loại bỏ lông máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Hào
Số liên lạc:17753646177
Email:767291356@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Nguồn gốc gà vịt ngỗng tóc máy lớn thép không gỉ 34 cuộn ngang gia cầm loại bỏ lông máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nguồn gốc gà vịt ngỗng tóc máy lớn thép không gỉ 34 cuộn ngang gia cầm loại bỏ lông máy

yêu cầu trích Nguồn gốc gà vịt ngỗng tóc máy lớn thép không gỉ 34 cuộn ngang gia cầm loại bỏ lông máy