Cung cấp dài hạn của thép không gỉ ngang máy tẩy lông lợn cho lò mổ sạch sẽ và vệ sinh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Hào
Số liên lạc:17753646177
Email:767291356@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hongshuo Machinery Co., Ltd

Cung cấp dài hạn của thép không gỉ ngang máy tẩy lông lợn cho lò mổ sạch sẽ và vệ sinh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp dài hạn của thép không gỉ ngang máy tẩy lông lợn cho lò mổ sạch sẽ và vệ sinh

yêu cầu trích Cung cấp dài hạn của thép không gỉ ngang máy tẩy lông lợn cho lò mổ sạch sẽ và vệ sinh