Tích hợp bể lắng tụ thiết bị xử lý nước thải dầu mạ điện thiết bị xử lý nước thải thiết bị xử lý nước thải mỏ than Thiết bị xử lý nước thải in và nhuộm thiết bị xử lý nước thải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 567, Đường Yinfeng, Khu công nghệ cao, thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Runtian bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://24562.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mã Jun
Số liên lạc:18953646669
Email:1024680800@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Runtian bảo vệ môi trường Thiết bị Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Số 567, Đường Yinfeng, Khu công nghệ cao, thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông

Tích hợp bể lắng tụ thiết bị xử lý nước thải dầu mạ điện thiết bị xử lý nước thải thiết bị xử lý nước thải mỏ than Thiết bị xử lý nước thải in và nhuộm thiết bị xử lý nước thải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tích hợp bể lắng tụ thiết bị xử lý nước thải dầu mạ điện thiết bị xử lý nước thải thiết bị xử lý nước thải mỏ than Thiết bị xử lý nước thải in và nhuộm thiết bị xử lý nước thải

yêu cầu trích Tích hợp bể lắng tụ thiết bị xử lý nước thải dầu mạ điện thiết bị xử lý nước thải thiết bị xử lý nước thải mỏ than Thiết bị xử lý nước thải in và nhuộm thiết bị xử lý nước thải