Xơ bàn xoay bộ lọc tích hợp bộ lọc vải lọc tùy chỉnh sản xuất đơn giản hoạt động chính xác xử lý nước thải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:17863621212
Email:sibokanghb@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Xơ bàn xoay bộ lọc tích hợp bộ lọc vải lọc tùy chỉnh sản xuất đơn giản hoạt động chính xác xử lý nước thải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xơ bàn xoay bộ lọc tích hợp bộ lọc vải lọc tùy chỉnh sản xuất đơn giản hoạt động chính xác xử lý nước thải

yêu cầu trích Xơ bàn xoay bộ lọc tích hợp bộ lọc vải lọc tùy chỉnh sản xuất đơn giản hoạt động chính xác xử lý nước thải