Sơn Đông chịu mài mòn áp lực cao áp đo ống nhà sản xuất ống thủy lực cao áp ống dầu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Thành phố

Tên công ty: Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Vân Hạ
Số liên lạc:13220976868
Email:61965678@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Thành phố

Sơn Đông chịu mài mòn áp lực cao áp đo ống nhà sản xuất ống thủy lực cao áp ống dầu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông chịu mài mòn áp lực cao áp đo ống nhà sản xuất ống thủy lực cao áp ống dầu

yêu cầu trích Sơn Đông chịu mài mòn áp lực cao áp đo ống nhà sản xuất ống thủy lực cao áp ống dầu