Ống áp suất cao năng lượng cao, ống nghiệm áp suất, lắp ráp ống đo áp lực, vv

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Thành phố

Tên công ty: Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Vân Hạ
Số liên lạc:13220976868
Email:61965678@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Thành phố

Ống áp suất cao năng lượng cao, ống nghiệm áp suất, lắp ráp ống đo áp lực, vv chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ống áp suất cao năng lượng cao, ống nghiệm áp suất, lắp ráp ống đo áp lực, vv

yêu cầu trích Ống áp suất cao năng lượng cao, ống nghiệm áp suất, lắp ráp ống đo áp lực, vv