Nhà sản xuất năng lượng cao cung cấp súng nước áp lực cao ống nhựa polyurethane ống dẫn dầu bán buôn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Thành phố

Tên công ty: Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Vân Hạ
Số liên lạc:13220976868
Email:61965678@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ninh Gaoneng Hose Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Thành phố

Nhà sản xuất năng lượng cao cung cấp súng nước áp lực cao ống nhựa polyurethane ống dẫn dầu bán buôn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất năng lượng cao cung cấp súng nước áp lực cao ống nhựa polyurethane ống dẫn dầu bán buôn

yêu cầu trích Nhà sản xuất năng lượng cao cung cấp súng nước áp lực cao ống nhựa polyurethane ống dẫn dầu bán buôn